Ciechocinek, ul. Kolejowa

Apartamenty Przy Tężni

2022 oddanie

WYJĄTKOWE APARTAMENTY INWESTYCYJNE W CENTRUM UZDROWISKA CIECHOCINEK

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI GRUDZIEŃ 2022, PONAD 50% JUŻ SPRZEDANYCH!

Inwestycja położona w willowej części miasta tuż przy strefie A przy ul. Kolejowej. Zaledwie 3 minuty spacerem od słynnych Tężni Solankowych i Parku Zdrojowego – niepowtarzany uzdrowiskowy mikroklimat. 

Nowoczesny budynek z pełną infrastrukturą i strefą aktywnego wypoczynku. Inwestycja o charakterze mieszkaniowym budowana zgodnie z ustawą deweloperską – 8% VAT.

LOKALIZACJA:

NAJWIĘKSZE TĘŻNIE LECZNICZE W EUROPIE UZDROWISKO CIECHOCINEK

Ciechocinek to miasto leżące na Kujawach między Toruniem a Włocławkiem, na lewym brzegu Wisły. Uzdrowisko słynie z bogatych złóż soli znajdujących się na jego terenie. Złoża wykorzystywane są w celach spożywczych i uzdrowiskowych. 

Trzy ponad stuletnie tężnie, które służą do odparowywania wody z solanki są uznawane za symbol Ciechocinka. W okolicach Ciechocinka, ze względu na potrzebę ochrony jego specyficznego mikroklimatu, stworzono obszar Chronionego Krajobrazu Nizinnego.

INWESTYCJA:

Obiekt będzie składał się ze 119 apartamentów o powierzchni od 25 – 30m2, każdy z aneksem kuchennym. Do każdego apartamentu przynależne jest 1 miejsce parkingowe. Można zakupić apartament wraz z wykończeniem – zostanie on wykonany z wysokiej jakości materiałów w eleganckim standardzie, zgodnie z projektem wykonanym przez znakomitego architekta.

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu został zaprojektowany przez renomowaną pracownię architektoniczną – Biuro Projektów Lewicki Łatak.

Wszystkie apartamenty posiadają balkon lub taras z widokiem na okoliczną naturę lub Tężnie Solankowe. Apartamenty na parterze posiadają własny ogród.

Powierzchnia apartamentów: 25-30m2 (można łączyć i kupić podwójny)

Cena netto w PLN za m² 10.150 – 12.200 zł (w zależności od usytuowania) + 8% VAT

Parter – cena m2 – 10.600-10.991 zl +8%VAT
Piętro I – cena za m2 – 10.150 zł +8% VAT
Piętro II – cena za m2 – 10.450 +8% VAT
Pietro III – cena m2 – 12.200 +8% VAT

Cena miejsca w garażu podziemnym 30.000 brutto
Cena zewnętrznego miejsca parkingowego 19.500 zł brutto
Cena netto wyposażenia i wykończenia – od około 75 tys. zł do około 100 tys. zł

WYPOCZYWAJ LUB ZARABIAJ

Apartamenty można traktować jako drugie mieszkanie w Uzdrowisku, ale przede wszystkim jest to doskonała inwestycja – obiekt będzie zarządzany przez doświadczonego operatora a apartamenty będą mogły na siebie pracować cały rok.

PARAMETRY DZIAŁALNOŚCI OPERATORSKIEJ PRZY BARDZO OSTROŻNYCH ZAŁOŻENIACH:

Cena za dobę – 220 zł

Szacowane obłożenie [rocznie] – 48%

Koszt operatora – 30%

RENTOWNOŚĆ INWESTYCJI:

Prognozowana rentowność inwestycji w skali roku – 7,2% *

* dane na podstawie Rynek hotelarski w Polsce – Raport 2019

__________

UNIQUE INVESTMENT APARTMENTS NEXT TO THE TOWER TUBES IN CIECHOCINEK

END OF INVESTMENT DECEMBER 2022, OVER 50% ALREADY SOLD!

The investment is located in the residential part of the city next to zone A at ul. Railway. Just a 3-minute walk from the famous Brine Graduation Towers and the Spa Park – a unique spa microclimate.

A modern building with full infrastructure and an active leisure zone. A residential investment built in accordance with the developer law – 8% VAT .

LOCATION:

THE LARGEST HEALING TOWERS IN EUROPE CIECHOCINEK HEALTH

Ciechocinek is a city located in the Kujawy region between Toruń and Włocławek, on the left bank of the Vistula River. The health resort is famous for its rich salt deposits located in its area. The deposits are used for food and spa purposes.

Three over a hundred-year-old graduation towers, which are used to evaporate water from brine, are considered the symbol of Ciechocinek. In the vicinity of Ciechocinek, due to the need to protect its specific microclimate, the Protected Lowland Landscape area was created.

INVESTMENT:

The facility will consist of 119 apartments ranging in size from 25 – 30 m2 , each with a kitchenette. There is 1 parking space for each apartment. You can buy an apartment with finishing – it will be made of high-quality materials in an elegant standard, in accordance with the design made by an outstanding architect.

The building and land development were designed by a renowned architectural studio – Biuro Projektów Lewicki Łatak.

All apartments have a balcony or terrace overlooking the surrounding nature or the Graduation Towers. The apartments on the ground floor have their own garden.

Apartments area: 25-30m2 (you can combine and buy a double)

Net price in PLN per m² PLN 10,150 – 12,200 (depending on the location) + 8% VAT

Ground floor – price per m2 – PLN 10,600-10,991 + 8% VAT
1st floor – price per m2 – PLN 10,150 + 8% VAT
2nd floor – price per m2 – 10,450 + 8% VAT
Floor III – price per m2 – 12,200 + 8% VAT

The price of a parking space in the underground garage is 30,000 gross
The price of an external parking space is PLN 19,500 gross
Net price of equipment and finishing – from about 75 thousand. PLN up to about 100 thousand. zloty

REST OR EARN

The apartments can be treated as a second apartment in the health resort, but most of all it is an excellent investment – the facility will be managed by an experienced operator and the apartments will be able to work together all year round.

OPERATING PARAMETERS WITH VERY CAREFUL ASSUMPTIONS:

Price per night – PLN 220

Estimated occupancy [annually] – 48%

Operator cost – 30%

INVESTMENT PROFITABILITY:

Projected return on investment per year – 7.2% *

* data based on the Hotel Market in Poland – Report 2019

Lokalizacja

Formularz kontaktowy

MASZ DO NAS PYTANIA? WYPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ, A MY POSTARAMY SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWAĆ NAJSZYBCIEJ JAK POTRAFIMY.