fbpx
Powrót

Rola notariusza podczas sprzedaży-kupna nieruchomości

Sprzedaż czy kupno nieruchomości wiąże się z wypełnianiem i dostarczaniem znacznej ilości dokumentacji. To proces skomplikowany i wymaga pomocy fachowca. Nieodłącznym elementem wszelkich procedur z tym związanych jest wizyta u notariusza. W niniejszym artykule przybliżymy zakres obowiązków i uprawnienia kancelarii notarialnej, aby przygotować Cię do spotkania z notariuszem w przypadku sprzedaży bądź nabycia nieruchomości.

Kim jest notariusz?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, powołanym przez ministra sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” z 1991 to także prawnik, który posiada uprawnienia do:

 • sporządzania aktów notarialnych;
 • dokonywania innych czynności notarialnych – czuwanie nad zapisami w księdze wieczystej, udzielanie stronom wyczerpujących wyjaśnień mających związek z dokonywaniem czynności prawnej, złożenie wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych na rzecz banku udzielającego kredytu na zakup nieruchomości, itp.

Zadaniem notariusza jest zabezpieczenie interesów stron. Musi on przy tym zachować bezstronność, nie może faworyzować żadnej ze stron transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Należy pamiętać, że sporządzony akt notarialny powoduje określone skutki prawne, dlatego tak ważne jest, aby dokument ten został przygotowany profesjonalnie – wszystkie wymagane przez notariusza dokumenty są dokładnie weryfikowane, a sam akt notarialny musi być dla obu stron jasny i czytelny.

 

luksusowa agencja nieruchomości

Jakie dokumenty należy przygotować do spotkania z notariuszem?

Do wizyty u notariusza trzeba się przygotować. Jeżeli jesteś stroną sprzedającą nieruchomość, do sporządzenia umowy notariusz może potrzebować:

 • dowód osobisty,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z rysunkiem,
 • odpis księgi wieczystej kupowanej/sprzedawanej nieruchomości,
 • zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym,
 • odpis z mapy geodezyjnej (rysunek) wraz z naniesioną nieruchomością,
 • decyzja z urzędu zatwierdzająca projekt budynku wraz ze zgodą na jego budowę,
 • plany kondygnacji budynku/mieszkania (na podstawie inwentaryzacji powykonawczej).

Kupujący natomiast powinien dostarczyć:

 • dowód osobisty,
 • dokumenty bankowe w przypadku zakupu nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego,
 • umowę majątkową małżeńską, jeśli posiada rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem.

Niekiedy notariusz wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o braku zaległości w opłatach albo zaświadczenia potwierdzającego, że aktualnie nikt nie jest zameldowany w nieruchomości, której sprawa dotyczy.

Dlaczego akt notarialny wystawiony przez notariusza jest potrzebny?

Jeżeli umowa kupna sprzedaży nie zostanie przygotowana i opieczętowana przez notariusza w specjalnie przygotowanym akcie notarialnym – transakcja zbycia/nabycia nieruchomości nie będzie po prostu miała mocy prawnej.

O ile umowę przedwstępną mogą sporządzić kupujący wraz ze sprzedającym bez obecności notariusza, o tyle umowa finalna musi zostać zweryfikowana, przygotowana i podpisana przez kancelarię notarialną. W tym miejscu nadmieniamy jedynie, że dobrze jest, aby umowę przedwstępną także sporządził notariusz. W sytuacji, gdy jedna ze stron będzie chciała odstąpić od podpisania umowy finalnej, druga będzie mieć prawo do żądania jej podpisania nawet przed sądem.

Chcemy aby korzystanie z naszej strony internetowej było dla Ciebie komfortowe. Aby to zrobić staramy się dopasowywać treści oraz reklamy do Twoich zainteresowań i preferencji. Staje się to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu gromadzonych za ich pośrednictwem danych osobowych. Przez dalsze aktywne korzystanie ze naszej strony, bez zmian ustawień przeglądarki, wyraziłeś na to zgodę. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Rozumiem